Home Over Producten Quickscan FF-wet Blog Expertises Projecten Contact
Veldbiologische Werken
© Ontwerp en Design - Veldbiologische Werken
Made with MAGIX
Welkom Veldbiologische Werken voor praktisch ecologisch onderzoek en advies Flora en Fauna Veldbiologische Werken is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in ecologisch onderzoek, inventarisaties, praktisch advies en ecologische begeleiding. U kunt Veldbiologische Werken inschakelen voor: - inventarisaties en monitoring flora en fauna, ook Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL) karteringen - biodiversiteits- en duurzaamheidsonderzoek, - aanvullingen beheeradviezen, - danktank bij planvorming en ontwerp, - ecologische begeleiding - advies en hulp bij uitvoering en onderhoud. Maar ook voor (aanvullend) onderzoek ten behoeve van ontheffingen in het kader van de Flora- en Faunawet. Veldbiologische Werken heeft ruime veldkennis en praktische ervaring  en dat delen wij graag met u.
Ecologisch onderzoek en advies
Home